17.07.2024

Документи

Документи 2024

Отчет на разхода м12.23г.

Тримесечен отчет 03.23г.

Отчет приход – разход 2022г.

Организация на деня 2022-2023

ГОДИШЕН ПЛАН 2022-2023

Квалификационна дейност–2022 –23 уч.г.

Програма равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 22-23г

Мерки за повишаване на качеството

Програма Превенция ранно напускане 22-23

ПЛАН работа-с-родители-22-23г – редактиран

 

Отчет бюджет 09.22г.

Отчет бюджет 09.22г.

Разходи по бюджета 06.22г.

Бюджет ДГ Изворче 2022г.

Касов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет бюджет 31.12.21г.

Отчет 09.21г.

МЗ-Указания

Nasoki_DG_31082021

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2021г.

Бюджет ДГ Изворче

Отчет бюджет към 31.03.21г.

Годишен комплексен план 20-21

Качество на образованието

Изпълн. на бюджета-31.12.20г.

СТРАТЕГИЯ 1 20-24

ЕТИЧЕН КОДЕКС 1 2020г.

1 Финансов ПЛАН Стратегия

1 Програма равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

1 Програма Превенция ранно напускане

1 ПДДГ 20-21г 1 Организация на деня 2020-2021

Отчет изп. на бюджет 09.20г.

Отчет за изп. на бюджета 30.06.2020г.

Заповед

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ

Бюджет ДД-2020г.

Бюджет МД-2020г

Отчет кас. изп.03.2020г.

Оборотна ведомост 31.03.2020г.

Уведомление Уч.плод

Отчет изп. на бюджета 31.12.2019г.

Отчет за изп. на бюджета 09.2019г.

Избор на изп. Уч. плод -Уч. млякоpdf

Обявление 07.19г.

Отчет за изп. на бюджета 30.06.19г.

Изворче ОБЯВЛЕНИЕ-за-3-учебни-години – 2GKP 18-19 pdf

Бюджет 2019 – ДДД

Бюджет 2019 – МД

Етичен кодекс на ДГ

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правилник за дейността на ДГ 2016 г.

Стратегия на ДГ

Форми на обучение 18-19Г.

Отчет Бюджет към 31.03.2019г.

График -приемИзворчe

 

Back to Top