21.05.2024

2020-2021

Проектни дейности – TASARLA OGREN – Loose Part


Проектна дейност – „Международен ден на жената“.

Изработване на картички за празника.


Разпространение на проекта – обучение и зарпространение.

Бургас – 12.06. – 14.06.2021 г.


Разпространение на проекта в гр. Пловдив, ДГ „МИР“

04.07. – 04.07.2021 г.


Дни на Еразъм – 14.10. – 16.10.2021 г.

Линк към видеото:

https://www.facebook.com/dora.hristova.sh/posts/pfbid02eCzzSd7KnhoaWouprogH5tZoXdz5mGQmgevEqMmfKCDW3Rzy8beCmjRcPCDnmtmkl


Мобилна среща в България.

14.11. – 18.11.2021 г.

Линк към видеото:

https://www.facebook.com/tasarlaogren/posts/pfbid02kEUPRAG8aBwrTSvVoHwG2GhrLDEmHwZ4QE7XT5NCwkePMuReTeo2tXa1mVD28eCul

Back to Top