17.07.2024

История

Детска градина „Изворче“ е построена през 1989г.
На 30.10.1989г. е нейният първият работен ден с деца. Красотата и уюта на детското заведение се дължи на уникалната архитектура, проектирана индивидуално от нейните създатели арх. Гондова и арх. Кашавелова, които са вложили много фантазия, вкус и разбиране за нуждите на децата от простор и светлина.
 

За градината


Детската градина има 5 целодневни групи с общо 140 деца. За тях се грижи високо квалифициран персонал от 23 човека, в това число психолог и логопед.
Тук всеки ден е творчество. Стремежът на педагогическия персонал е да развие у децата креативност , самостоятелност, нестандартно мислене и любознателност. Да даде творчество на личните изяви. Изграждайки у тях човеколюбие, родолюбие екологично отношение към природа и околна среда, уважение към семейството и спазване на изградените традиции в семейството, детската градина и родния край.

Всяка група разполага с модерно обзаведени игрални зали с ICT оборудване, самостоятелни спални помещения, отделни помещения за хранене и санитарен възел. В сградата на детското заведение се намира административен блок, медицински и логопедичен кабинет, физкултурен и музикален салон, закрит плувен басейн. Всяка група разполага с широка открита тераса подходяща за спортни игри, упражнения и забавления.

В двора на детска градина „Изворче“ има оборудвани детски площадки с модерни съоръжения за игри на открито.
 
Детска градина „Изворче“ реализира идеята на съвременна образователна институция и повишаване качеството на предучилищното образование, следвайки основните акценти в европейската образователна политика.
 
Оригиналния подход, слънчевата енергия на  учителите, следовници на българската диря в световната цивилизация и култура, са нещото, което всеки учител притежава.
Живота в детското заведение продължава, ентусиазмът на колектива не спада, защото въпреки житейските трудности и предизвикателства на времето, трябва да останем пазители на българското самосъзнание. Огънят запален от създателите се предава на следващите ги по-млади, по-напористи и по-знаещи вече  27 години и гори със същата сила.
В зората на третото хилядолетие в Детска Градина „Изворче“ работим с неизменни приоритети съхранили традициите да ги принесем в бъдещето.
В „Изворче“ знаем как се постига това!
 

 

 
ИНТЕРЕСНИ И ВЪЛНУВАЩИ ДНИ,
ЗДРАВЕ И СПОЛУКА В БЪДЕЩЕТО,
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И УСПЕХИ,
ОБИЧ, СЪРДЕЧНОСТ И ЩАСТИЕ,
РАЗВИТИЕ И ИЗРАСТВАНЕ НА ЕКИПА,
ЧУВСТВО НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ЗНАЧИМОСТ,
ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!
Back to Top