21.05.2024

Loose Parts

„LOOSE PARTS“ e e-TWINNING проект /краткосрочен/, който стартира през м. февруари 2021г. и е с продължителност 4 месеца.
„Loose Parts“  отваря вратите към свят, който предлага на децата възможността да проектират, трансформират, пренареждат и сглобяват, и им дава свободата да представят своите мечти, мисли и емоции с различни композиции.
„Loose Parts“  има за цел да създаде и използва среда с образователни материали, които са предимно естествени, лесно достъпни, разградими и многократно използвани, които можем лесно да получим от нашата среда, без да е необходимо да купуваме.
Подходът на свободните части (гъвкави части) се основава на промяна на ролята и философията на образованието. Проектът има за цел да замести ролята на учителя като наблюдател и ръководител.
 
Цели
Развиване на креативно мислене, въображение и умения за решаване на проблеми при децата;
Представяне на подхода Loose Parts на учители, деца и родители;
Създаване на образователни среди с гъвкави части;
Развиване на социалните умения (работа по двойки и в екип, зачитане на мнението на другите, самочувствие, поемане на отговорност за това, което правят, осъзнаване на техните умения и силни страни);
Подкрепа на любопитството на децата;
Да активира самостоятелната работа и инициатива на децата в образователния процес;
Да придобият основни умения и опит в прости ИКТ инструменти;
Да имат положителен опит в резултат на взаимодействието на децата със своите приятели от други европейски страни и да имат положително отношение към хората от различни националности в бъдеще;
Замяна на учителите с ролята на наблюдател и ръководна роля.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ LOOSE PARTS:
м. февруари, 2021г. –  Осигуряване на плакати с видове лога. Децата са помолени да гласуват за  лого на постер. Избор на лого.
Предложения от България: Лого и Постер
                                          
 
 

Предложения от Турция:
             
 
         

Предложения от Португалия:

Международен ден на жената – 8.03.2021г. и „LOOSE PARTS“

На 15.03.2021г. бе реализиран Webinar – проектно начало с партньорите от Турция, Потругалия, Полша, България.

15.04.2021г. – Изработване на всяка една от буквите на проекта. Всяка държава представи своите продукти.

17.04.2021г. Бе изработен съвместен продукт от всички участници.
Колаж от избрани букви, изписващи името:
LOOSE PARTS eTwinning Project

На 18.04.2021г. България имаше за задача да направи въвеждащо видео за проекта „LOOSE PARTS“


5.05.2021г. – дейности по проекта
 

7.05.2021г. Дейности по проекта на открито.

9.05.2021г. – Денят на Европа – eTwinning day.

На 17.05.2021г. деца и педагози от ДГ „Изворче“ участваха в онлайн среща по Проект “ LOOSE PARTS“ на       e – Twininng и  Еразъм+.
Целта беше запознаване с децата участници в проекта от Полша, България, Турция, Португалия, Литва. Всяка една държава презентира учебното си заведение и дейностите осъществени по проекта. Децата се поздравиха всеки на своя език, обмениха усмивки, емоции и си пожелахме нови срещи в реално време! 
Face to Face! 

„LOOSE PARTS“ – Проучване и оценка на учителите участващи в проекта.

_Loose Parts- Teacher Evaluation Survey-Öğretmen Değerlendirme Anketi


30.05.2021г. Довиждане на нашият проект.


 
Back to Top