18.05.2021

Loose Parts

„LOOSE PARTS“ e e-TWINNING проект /краткотраен/, който стартира през м. февруари 2021г. и е с продължителност 4 месеца.
„Loose Parts“  отваря вратата към свят, който предлага на децата възможността да проектират, трансформират, пренареждат и сглобяват, и им дава свободата да представят своите мечти, мисли и емоции с различни композиции.
„Loose Parts“  има за цел да създаде и използва среда с образователни материали, които са предимно естествени, лесно достъпни, разградими и многократно използвани, които можем лесно да получим от нашата среда, без да е необходимо да купуваме.
Подходът на свободните части (гъвкави части) се основава на промяна на ролята и философията на образованието. Проектът има за цел да замести ролята на учителя като наблюдател и ръководител.
 
Цели
Развиване на креативно мислене, въображение и умения за решаване на проблеми при децата;
Представяне на подхода Loose Parts на учители, деца и родители;
Създаване на образователни среди с гъвкави части;
Развиване на социалните умения (работа по двойки и в екип, зачитане на мнението на другите, самочувствие, поемане на отговорност за това, което правят, осъзнаване на техните умения и силни страни);
Подкрепа на любопитството на децата;
Да активира самостоятелната работа и инициатива на децата в образователния процес;
Да придобият основни умения и опит в прости ИКТ инструменти;
Да имат положителен опит в резултат на взаимодействието на децата със своите приятели от други европейски страни и да имат положително отношение към хората от различни националности в бъдеще;
Замяна на учителите с ролята на наблюдател и ръководна роля.
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ LOOSE PARTS:
м. февруари, 2021г. –  Осигуряване на плакати с видове лога. Децата са помолени да гласуват за  лого на постер. Избор на лого.
Предложения от България: Лого и Постер
                                          
 
 

Предложения от Турция:
             

 

         
Back to Top