21.05.2024

Здрави и силни

Здрави и силни

Днес с децата от ДГ „Изворче“, бе проведена среща с представител на РЗИ гр. Шумен – Здравно образование, който изнесе беседа на открито за здравословните дейности и двигателни активности на децата от предучилищна възраст. Трета и четвърта възрасови групи представиха пред цялата градина състезтелни игри. Всички получиха награди и аплодисменти за спортния дух, който проявиха по време на мероприятието.

Back to Top