17.05.2022

Екипът на ДГ „Изворче“ с награда

Екипът на ДГ „Изворче“ с награда

Номинациите за „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката за 2020 година бяха гласувани днес от Постоянната комисия по просвета, образование и наука с председател Албена Неделчева.

За „Ученик на годината“ в хуманитарната и природо-математическата област с 4 гласа бе избран Тонислав Троев от СУ „П. Волов“. Кандидатурата на Катерина Костадинова от 12 в клас ППМГ „Нанчо Попович” събра 3 гласа.

За „Ученик на годината“ в областта на изкуствата и спорта единодушно със 7 гласа бе подкрепена номинацията на Десислава Герчева, възпитаничка на ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“.

В категорията „Студент в областта на природните, математическите и техническите науки“ 6 гласа получи Валентин Борисов, IV курс в специалност „Компютърна информатика“ на ШУ „Еп. К. Преславски“. Другото предложение в категорията за курсант старшина Бойчо Златинов от 622 класно отделение – студент във Факултета „Артилерия, ПВО и КИС“ по специалност „Военни комуникации и информационни системи“ получи 1 глас.

В категорията „Учител на годината“ в начална степен на обучение със 7 класа изборът е за Мануела Недекова, главен учител в начален етап в СУ „Сава Доброплодни“.

В категорията „Учител на годината“ в сферата на природните, математическите и техническите науки също със 7 гласа бе одобрена Мадлена Станчева – старши учител по информатика и информационни технологии в СУ „Сава Доброплодни“.

В категорията „Учител на годината“ в сферата на хуманитарните науки комисията единодушно подкрепи Виолета Маразова, старши учител по история и цивилизации и гражданско образование в ППМГ „Нанчо Попович“.

Наградата за принос в областта на природните, математически и технически науки е за доц. д-р Сунай Ибрямов от Факултета по природни науки на ШУ „Еп. К. Преславски“, за когото също гласуваха всички членове на комисията.

В категорията „Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание“ със 7 гласа бе утвърдена номинацията на Педагогическия екип на ДГ „Изворче“.

Две бяха предложенията за Педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование. Със 7 гласа просветната комисия подкрепи кандидатурата на педагогическия колектив на Професионална гимназия по икономика.

Утвърдените номинации от Постоянната комисия по просвета, образование и наука ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет на 25 април. По традиция „Наградите на Шумен“ в системата на образованието и науката се връчват в навечерието на 24 май.

Back to Top