21.05.2024

Категория: Документи

Документи

Документи публикувани до 01.04.2024 г.

Отчет на разхода м12.23г. Тримесечен отчет 03.23г. Отчет приход – разход 2022г. Организация на деня 2022-2023 ГОДИШЕН ПЛАН 2022-2023 Квалификационна дейност–2022 –23 уч.г. Програма равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи 22-23г Мерки за повишаване на качеството Програма Превенция ранно напускане 22-23 ПЛАН работа-с-родители-22-23г – редактиран   Отчет бюджет 09.22г. Отчет бюджет 09.22г. […]

Read More
Back to Top