22.04.2024

Първа група

Красимира Василева

Красимира Василева

Старши учител

Сентенция: „Чувството да работя с деца ми дава чувство за бъдещето.“ Образователна степен: Магистър СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ШУ – 1996год. VПКС - ДИКПО ВАРНА - 2005год. IVПКС – ДИКПО ВАРНА – 2007год. Родена: 1965г. – гр. Шумен Педагогически стаж: 25г. Учител в ДГ „Изворче“ от 2003год. Специализация: „Дифектология“ Моята философия е свързана с формиране на човешки и национални ценности у децата и изграждане, и стимулиране на творческите им заложби.Работата в екип е от значителна важност за постигане на качествени резултати, баланс и спокойна атмосфера. Съвместната дейност с родителската общност и добрата координация и комуникация спомага за усъществяването на ефективни дейности в детската градина и социализацията на детето – формиране на компетентности у детето. Важна част от моята работа е популяризиране дейността на детската градина сред общественост и медии. Синдикална дейност: Председател на Синдикалната организация на ДГ „Изворче“ към СБУ от 2010год. Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“ Председател на Идейно-творческа комисия към ДГ „Изворче“ Член на Оперативен съвет и водещ на Летописната книга. Главен организатор на ДТФ „КОЛОМБИНА“ Организация и участие в ежегодна Кръводарителска акция за набиране на кръв към Кръводарителския център на МБАЛ Шумен. Участие в общински, национални и международни конкурси и изложби на рисунки и на Мажаротния състав към Детската градина. Бъдещите ми планове в посока поска професионално развитие са: Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развиване на индивидуалност и стимулиране на творческите заложби у децата. Подготовка и реализиране на общи и групови празници, участие във фестивали, конкурси и спортни прояви. Участие в квалификационно- образователни проекти: Еразъм +, Е-Туининг и др.

Павлина Кюркчиева

Павлина Кюркчиева

Старши учител

Сентенция: „Пази в себе си това съкровище, добротата. Научи се да раздаваш без колебание, да губиш без съжеление, да получаваш без подлост“ – Жорж Санд Образователна степен: Магистър СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ШУ - 2014год. VПКС – ДИКПО ВАРНА – 2015год. Родена: 1979г. – гр. Шумен Педагогически стаж: 13год Учител в ДГ „Изворче“от 2014год. Акцент в моята работа е откриване на индивидуалните интереси на всяко дете и развитието им във учебно-възпитателния процес. Стимулиране и насърчаване на тяхното практическо мислене, чрез индивидуален подход и творческа дейност. Партньорството и добрата координация с родителите е от изключителна важност в моята работа. Председател на Комисия по БУВОТ, Хигиена, ППО и Охрана на труда Член на Комисия за спонсорства и дарения Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“ Участие в общински и национални конкурси за детско творчество. Бъдещите ми планове са свързани с участия в организирането и изпълнението на Проекти по Еразъм+, Е – туининг и др. Както и активно сътрудничество и взаимодействие с родителската общност.

Русанка Иванова

Русанка Иванова

Помощник - възпиъаъел
Back to Top