21.05.2024

Футбол

ФУТБОЛ

Седмичният график за футбол :

Вторник – 09:45ч. – 1.2 група

                                                                                                                          10:15ч. – 3,4 група

Четвъртък – 11:00ч. – 1,2 група

                                                                                                                             11:30ч. – 3,4 група

Back to Top