17.07.2024

Втора група

Тодорка Христова

Тодорка Христова

Старши учител

Сентенция: „Ние се превръщаме в това,което мислим” - Буда Специалност: Предучилищна педагогика – ШУ – 1991г V ПКС – ДИПКО ВАРНА – 2005год. IV ПКС – ДИПКО ВАРНА – 2007год. Родена: 1969г. – Шумен Педагогически стаж: 21г. Учител в ДГ “ Изворче“ 1996г. Усилията ми са насочени към обогатяване на детския опит, изпозвайки индивидуалния подход с цел развиване на въображението, детското творчество и познавателните способности. Придобита специализация : „Методика на обучението по плуване“ Методист по плуване в ДГ „Изворче“ от 2005г. Ръководител на Мажоретния състав към Детската градина. Председател на КРК към СО на СБУ. Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“ Член съм на СО към ДГ „Изворче“ - СБУ Шумен Член на Организационния екип на ДТФ "КОЛОМБИНА" Участие в ежегодна Кръводарителска акция за набиране на кръв към Кръводарителския център на МБАЛ Шумен. Участие в Дни на европейските образователни програми към „Център за развитие на човешките ресурси“ Комисии към ДГ: Председател на Оперативен съвет Председател БДП и ДБАК Член на Идейно-творческата комисия. Бъдещите ми планове са свързани с участия в организирането и изпълнението на Проекти по Еразъм+, Е – туининг и др.

Ренета Миланова

Ренета Миланова

Старши учител

Сентенция: „Учейки другите, човек учи себе си!“ Образователна степен : магистър Специалност : Предучилищна педагогика – ШУ – 1996г. V ПКС – ДИКПУ ВАРНА – 2011г. IV ПКС – ДИКПО ВАРНА – 2013г. III ПКС – ДИКПО ВАРНА – 2014г. II ПКС – ДИКПО ВАРНА – 2016г. Родена: 1964г. – гр. ШУМЕН Педагогически стаж: 19год. Учител в ДГ „Изворче“ от 2007год. Приоритет в работата ми са децата и опазване на тяхното здраве. Старая се да откривам най-силните страни на всяко дете и да ги развивам в процеса на възпитание и обучение в ДГ. Мисля, че през целия си живот човек не трябва да спира да се учи и да се развива, защото винаги има какво още да се научи. Председател в Комисия по Проекторешения. Секретар на ПС и на Общи родителски срещи. Член на Комисията по БДП и ДБАК. Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“ Член съм на СО към ДГ „Изворче“ - СБУ Шумен.

Пенка Колева

Пенка Колева

Помощник - възпитател
Back to Top