ПЛУВАНЕ

Седмичният график за плуване:

Понеделник – 9:30ч.

Сряда: – 9:30ч.