19.08.2022

Награда за Педагогически колектив

Награда за Педагогически колектив

Педагогически колектив в системата на предучилищното възпитание – педагогическият колектив на ДГ „Изворче“. Екип, който щедро се раздава на възпитаниците си, работещ с постоянство и голяма обич. През изминалата 2020 г., в условията на извънредна епидемиологична обстановка, колективът на ДГ „Изворче“ прие като своя мисия грижата за деца на лекари, медицински специалисти и служители в лечебни заведения, центрове и лаборатории. Социалната позиция и ангажираност на целия екип допринесоха за осигуряване на пълноценни условия на труд на родителите, работещи в общинската здравна система.

Back to Top