МАЖОРЕТКИ

Седмичният график за мажоретки:

Сряда – 11:30ч.

Петък – 11:30ч.