03.06.2023

„Книжка за гората“ разлистиха децата от ДГ „Изворче“

„Книжка за гората“ разлистиха децата от ДГ „Изворче“

Какво представлява гората? От какво поникват дърветата? Как разбираме кое дърво на колко години е?

На тези и много други въпроси трябваше да отговорят децата от четвърта и трета група на ДГ „Изворче“ днес. Ирина Павлова от ПП Шуменско плато и Татяна Димитрова от СИДП проведоха урок с малчуганите, като всяко едно дете получи книжка с апликации и картинки по която да работи в клас и у дома. Автор на книжката е Александрина Карева от ДГС-Смядово, като в урока при големите ученици се включи и нейната дъщеря.

По време на заниманието децата изработиха апликация на тема „Гората“ и научиха кое животно с какво се храни. Оказа се, че уроците по Горска педагогика вече дават резултат и всички деца знаят, че при пожар се звъни на спешен телефон 112, а огнищата в гората се загасят с пясък и вода.

В края на днешният урок децата си припомниха защо е важно да пазим дърветата и животните в ПП „Шуменско плато“ и научиха кои са зоните по Натура 2000 и защо са създадени те.

Урокът по „Книжка за гората“ е част от природозащитен проект на СИДП „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB.

Back to Top