21.05.2024

Директор

Даниела Димитрова

Даниела Димитрова

Директор

СЕНТЕНЦИЯ: „Искам да бъда по-добра от вчера и по-малко от утре.“ МОТО: „ЗАЕДНО ДА БЪДЕМ ДОБРИ!“ Образователна степен: Магистър СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ШУ - 1990год. IIПКС – ИПКУ ВАРНА – 1996год. IПКС – ДИКПО ВАРНА – 2006год. Цел: „Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование.“ Родена: 1964г. – гр. Шумен Педагогически стаж: 31г. Директор на ДГ „Изворче“от 1995год. Квалификации: „Организация на образователната среда, ориентиране към детето“ – ШУ „Образователни модели и визия на директора за педагогическо взаимодействие“ „Форми на педагогическо взаимодействие“ „Превенция на агресията в ПУВ“ „Детския учител – мисия от бъдещето“ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: „Организация и управление на ПУВ „Обучение на деца от ПУВ“ „Екипна работа“ „Работа на детската градина със семейството“ „Бедствия, аварии и катастрофи“ „Модели на педагогическо общуване“ „Стресът на работното място и стратегии за неговото трансформиране“ Председател на СДСОРБ – секция Шумен Член на УС на УН при ЦДГ 35 „Изворче“ гр. Шумен Член на УС на Шуменското училищно настоятество / неправителствена организация/. Член на „Инер Уил Клуб“ – Шумен Главен организатор на ДТФ „КОЛОМБИНА“ Организация в ежегодна Кръводарителска акция за набиране на кръв към ​Кръводарителския център на МБАЛ Шумен.

Back to Top