22.02.2024

Децата от ДГ „Изворче“ се включиха в урок по Горска педагогика

Децата от ДГ „Изворче“ се включиха в урок по Горска педагогика

Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика организирани от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и СИДП. Днес горските гостуваха на малчуганите от ДГ „Изворче“ в Шумен. Новият урок на педагозите е свързан с опазването на малкия креслив орел на територията на страната ни, увеличаване на популацията му и създаване на местообитания подходящи за този вид. Всяко едно от децата получи  книжката „Приказки от гнездото“, чрез която по достъпен начин малчуганите се запознаха с живота на малкия креслив орел, как се размножава, какво използва за храна и къде се среща. Към всяка страница от книжката има подготвена игра, като децата влизат в ролята на орлета – строят гнезда, учат се да летят, търсят си храна, а в края на лятото отлитат на юг, за да се върнат в България отново през пролетта. Всяко занятие е в рамките на два часа, като децата сами трябва да прочетат книжката и да приложат получените знания по време на игрите.

Back to Top