ЗДРАВКА ВИЧЕВА

Административно и  техническо обслужване към ОС на ДГ


Председател:
Росина Таракчиева

Членове:
Даниела Савчева
Емилия Коева
Светла Дечкова
Севда Веклева